2. Pohod za Pohorje

Vsako leto 22. aprila obeležujemo Dan Zemlje. Dan Zemlje je mednarodna pobuda za varovanje okolja in narave.To je dan, ko naj bi se vsak posameznik zamislil, da je planet Zemlja naš dom in kako pomembno je, da za našo Zemljo poskrbimo.

Projekt izgradnje vetrnih elektrarn na Pohorju je v teku. Kljub nasprotovanju lokalnih skupnosti, civilne družbe in strokovnjakov, kljub sprejetim sklepom občinskih svetov, kljub sprejetemu sklepu Odbora za infrastrukturo v Državnem zboru, se na Ministrstvu za naravne vire in prostor še vedno vodijo postopki za izgradnjo vetrnih elektrarn na območjih Areha, Sv. Treh kraljev in Rogle.

Zavedamo se kako nepopravljivo škodo bi za naravo in okoliške prebivalce na in pod Pohorjem pomenil tako grob poseg v naravo. Izgradnja vetrnih elektrarn bi uničila najvrednejšo naravo Pohorja: naravne vrednote, naravne rezervate in spomenike, območja zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, vire pitne vode in prihodnost generacij Pohorcev.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite, tokrat na »2. Pohodu za Pohorje«. Naš korak bo imel “posebno težo”, izkazali bomo podporo vsem, ki se borijo ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn.