Meddruštveni Pohod za Pohorje – korak s posebno »težo«

Planinsko društvo Slovenska Bistrica je v podporo Civilni iniciativi ZA Pohorje brez vetrnih
elektrarn organiziralo meddruštveni planinski izlet »Pohod za Pohorje«. Planinci
domačega in okoliških planinskih društev, smo se z namenom ohranitve našega Pohorja
zbrali v nedeljo, 18.06.2023, pri planinskem domu na Treh kraljih. Po zbranih podatkih se
je pohoda udeležilo vsaj 150 planink in planincev. Z gesto podpore smo želeli sporočiti,
da vetrne elektrarne ne sodijo na naše lepo Pohorje.
Predsednica PD Slovenska Bistrica Barbara Frešer je v uvodnem nagovoru poudarila
pomen ohranjanja Pohorja ter pozdravila nameravano čim prejšnje zavarovanje območja
kot Regijski park. Povedano je bilo izpostavljeno v luči nameravane umestitve 56 vetrnih
elektrarn na Pohorje, zaradi česar si le-to ne bi več opomoglo.
V PD Slovenska Bistrica smo zelo ponosni, da je bilo dne 09.06.2023 na seji UO sprejeto
negativno stališče Planinske zveze Slovenije (PZS) glede načrtovane gradnje 56 vetrnic na
območju Pohorja v Občini Slovenska Bistrica oz. na območju Treh kraljev, Areha ter na
Rogli. Planinska zveza Slovenije, kljub zavedanju o pomenu pridobivanja zelene energije,
nasprotuje umestitvi vetrnih elektrarn na območje Pohorja. Ugotavlja, da posegi v
sklenjena in ohranjena gozdna območja z namenom pridobivanja zelene energije niso
sorazmerni in tako ne sledijo globalnim ciljem zmanjševanja CO2 v ozračju. Interes
ohranitve naravnega okolja na območju Pohorja po mnenju PZS prevlada pred interesom
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.
Ker smo želeli udeležencem planinskega pohoda predstaviti še pomen ohranjanja
izjemne narave Pohorja, smo medse povabili Andrejo Senegačnik iz mariborske enote
Zavoda RS za varstvo narave. Kako izjemno naravovarstveno vrednost ima Pohorje, je
pred pričetkom pohoda strnila v kratko, a zelo zanimivo predavanje. Sporočilo je bilo
močno, Pohorje je tukaj za vse nas. Ranljive in ogrožene rastline ter živali so tukaj našle
svoj življenjski prostor, pohorski gozdovi pa nam ljudem dajejo številne ekosistemske
usluge. Ne samo, da v neokrnjeni naravi lahko kakovostno preživljamo svoj prosti čas,
pohorski gozdovi čistijo zrak, zadržujejo vetrove, ščitijo zemljo pred plazovi in blažijo vse
bolj pomembne klimatske ekstreme. Zelo pomembno pa je tudi zavedanje, da je območje
Pohorja edinstveno vodovarstveno območje, ki daje pitno vodo prebivalcem na in pod
Pohorjem.

Odločno, z mislimi, kako pomemben je naš korak podpore, smo se pod vodstvom vodnice
PZS Ivane Leskovar, članice PD Slovenska Bistrica, podali na planinski pohod do Črnega
jezera, ki je ena najlepših naravnih znamenitosti Pohorja. Zaradi velikega števila
pohodnikov je tokrat pohod trajal dlje, kot predvideva markirana planinska pot.
Potrebovali smo dobro uro in si zasluženo privoščili malico iz nahrbtnika. Tudi vreme nas
je v naših prizadevanjih podprlo. S soncem obsijano Pohorje nas je sprejelo v svoji
najlepši podobi. Po malici smo z zanimanjem ponovno prisluhnili Andreji Senegačnik, ki
nam je predstavila Črno jezero. Zaradi edinstvenega barjanskega ekosistema je območje
zavarovano, nekateri pa smo sploh prvič slišali, kako je jezero nastalo. Drugačno zgodbo
o nastanku Črnega jezera pa nam je zaupala tudi članica PD Slovenska Bistrica, Jana Jeglič.
Tako smo skozi ljudsko pripovedko spoznali dragoceno etnološko in kulturno dediščino,
specifično za ta del Pohorja. Sledila je zahvala predstavnice Civilne iniciative ZA Pohorje
brez vetrnih elektrarn in krajanov Kalš planinskemu društvu in »prekratka« pot nazaj do
planinskega doma na Treh kraljih.
Vsem udeležencem pohoda se zahvaljujemo za udeležbo, meddruštveno sodelovanje je
dokaz, da lahko skupaj »premikamo gore«.
Vsi skupaj smo želeli in uspeli med vse vas poslati pomembno sporočilo: “Naj Pohorje
ostane naš ponos. Zeleno, nedotaknjeno in zaščiteno, tudi za prihodnje generacije.«