PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE SKUPINSKIH IZLETOV PLANINSKEGA DRUŠTVA

PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE SKUPINSKIH IZLETOV PLANINSKEGA DRUŠTVA

SLOVENSKA BISTRICA

                         

  1. Velikost skupine določa narava planinske dejavnosti. V večjih skupinah je težje obdržati priporočeno varnostno razdaljo, zato to upoštevajte pri načrtovanju.
  2. Udeležence posebej opozorite, da v kolikor imajo znake bolezni ali so bili v stiku z osebo za katero obstaja verjetno okuženosti, da se udeležbe odpovejo.
  3. Svetujemo lasten prevoz. Pri uporabi javnega prevoza ali avtobusnega prevoza upoštevajte navodila, ki jih za to področje predpiše NIJZ. V primeru avtobusnega prevoza upoštevanje ukrepov, ki bodo veljali za javni promet.
  4. V primeru obiska koče upoštevajte spremenjen režim delovanja ter omejitve in varnostne ukrepe pri prenočevanju. Nočitve skupin obvezno predhodno rezervirajte. Oskrbniki so ob teh ukrepih še dodatno obremenjeni, zato prosimo za razumevanje in pozitivno vzdušje.
  5. Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega.
  6. Udeleženci naj uporabljajo lastno opremo. Skupna oprema se pred uporabo razkuži v skladu z navodili proizvajalca.
  7. Opremo nahrbtnika dopolnite z razkužilom, lateks rokavicami in masko in na to opozorite tudi udeležence

 

 

Predsednica PD

Breda Jurič