VABILO NA OBČNI ZBOR

Spoštovane članice in člani PD Slovenska Bistrica, vljudno vabljeni na Občni zbor našega planinskega društva, ki bo v prostorih Gasilskega društva Zgornja Bistrica, v petek, 9.03.2018 ob 18.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

 

 1. Otvoritev zbora in pozdrav
 2. Izvolitev delovnega predsedstva:
 • Delovni predsednik, dva člana delovnega predsedstva
 • Zapisnikar, overovatelja zapisnika
 1. Delovanje društva v letu 2017
  • Finančno poročilo društva
  • Poročilo nadzornega odbora
  • Poročilo vodnikov
  • Poročilo mladinskega odseka
  • Poročilo markacistov
  • Poročilo gospodarja
 2. Razprava po poročilih
 3. Beseda gostov
 4. Program dela društva za leto 2018

 

 

 

 

 

Vljudno vabljeni,

 

 

 

Breda Jurič, predsednica