Vizitka

VIZITKA

logo
Matična št. 5138795000
Davčna št. 79672787
Naslov Partizanska ulica 1
2310 Slovenska Bistrica
Naslov za
pošiljanje pošte
Društvena pisarna Partizanska ul.1
2310 Slovenska Bistrica
Telefon +386(0)2 818 51 09
Uradne ure Vsako sredo od 16.00 do 18.00
Nakup članarine Štefka Feltrin, Partizanska ulica1, Slovenska Bistrica – društveni prostori
E-pošta jutro@t-2.net
planinsko.drustvo.slovbistrica@siol.net
Telefon +386 (0)2 8185 109
041 326 999         031 387 947
Predsednik/ca Breda Jurič
Blagajnik/čarka
Tajnik/ca Štefka Feltrin
Praporščak Matej Horvat
Društvo je bilo vpisano v razvid prostovoljskih organizacij dne 1. 9. 2011
MDO MDO PD Podravja
Zastopnik Breda Jurič