Odprtje Regijskega parka Pohorje in Interpretacijskega centra Trije Kralji, 22. 5. 2024

V sredo, 22. 5. 2024, je pred Planinskim domom na Treh kraljih potekala slovesnost ob ustanovitve regijskega parka Pohorje in odprtje Interpretacijskega centra Trije kralji.

V preteklih mesecih so Vlada Republike Slovenije ter občine Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica ustanovile Regijski park Pohorje. Cilj parka je z aktivnim upravljanjem ohranjati edinstvene naravovarstvene vrednosti ovršnega dela Pohorja ter zagotavljati naravi prijazen razvoj območja in njegovega zaledja.

Interpretacijski center Trije Kralji je bil opremljen v sklopu kohezijskega projekta Pohorka. V njem s sodobnimi interpretacijskimi sredstvi spoznavamo naravo na območju Nature 2000 Pohorje, predstavlja pa tudi eno od vstopnih točk v novoustanovljeni Regijski park Pohorje.

Več o tem lahko preberete na spletnih straneh Štajerskega vala: REGIJSKI PARK ZA ZAŠČITO IN RAZVOJ POHORJA