Partnerji v projektu

PD Slovenska Bistrica je pristopilu k novemu projektu, ki povezuje tri
projektne partnerje; Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Krajevno skupnost
Tinje ter Planinsko društvo Slovenska Bistrica.
Pri oblikovanju skupnega projekta je rdečo nit predstavljala arheološka
dediščina Pohorja. Bogastvo arheološke dediščine se skriva v arheoloških
izkopaninah in zidnih ostankih, ki pričajo o zanimivem in pestrem življenju
ljudi na našem območju v preteklosti. Cilj projekta je oblikovati program
za izlet, ki bo na zanimiv in doživljajski način predstavil življenje v
času Slovanov in Rimljanov ter omogočil, da se bodo udeleženci izleta
aktivno vključili v interdisciplinarno pripovedovanje zgodovine.
Program za izlet bomo v okviru projekta tudi testirali pri treh različnih
ciljnih skupinah (otrocih, turistih in ranljivih skupinah).