VABILO NA OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA SLOVENSKA BISTRICA

Spoštovane članice in člani PD Slovenska Bistrica, vljudno vabljeni na Občni zbor našega planinskega društva, ki bo v prostorih Gasilskega društva Zgornja Bistrica, v petek, 1.03.2019 ob 18.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

 

 1. Otvoritev zbora in pozdrav
 2. Izvolitev delovnega predsedstva:
 • delovni predsednik, dva člana delovnega predsedstva
 • Zapisnikar, overovatelja zapisnika
 1. Delovanje društva v letu 2018
  • Poročilo društva
  • Poročilo nadzornega odbora
  • Poročilo vodnikov
  • Poročilo mladinskega odseka
  • Poročilo markacistov
  • Poročilo gospodarja
 2. Razprava po poročilih
 3. Razrešnica članov UO, NO in članov častnega razsodišča
 4. Volitve novih članov UO, NO in članov častnega razsodišča v obdobju 2019-2022
 5. Beseda gostov
 6. Program dela društva za leto 2019

 

Vljudno vabljeni,