Vizitka

Matična št.5138795000
Davčna št.79672787
Naslov:Partizanska ulica 1
2310 Slovenska Bistrica
Društvena pisarnaPartizanska ul.1
2310 Slovenska Bistrica
Telefon:+386(0)2 818 51 09
041 398 742
031 520 480
Uradne ure:Vsako sredo od 17.00 do 19.00
E-poštaplaninsko.drustvo.slovbistrica@siol.net
Predsednik/ca:FREŠER BARBARA
Tajnik/ca:KSENIJA ERKER ROBNIK
PraporščakMatej Horvat
MDOMDO PD Podravja

 

Društvo je bilo vpisano v razvid prostovoljskih organizacij dne 1. 9. 2011