ZBOR SLOVENSKIH MARKACISTOV NA IGU 2023

Tudi letos smo se markacisti iz vse Slovenije zbrali na rednem letnem zboru, kjer je bilo predstavljeno delo tehnične ekipe, delo odbora za usposabljanje, delo odbora za dokumentacijo in kataster planinskih poti, pogodba z državo, predstavljen je bil pregled stanja in smernice razvoja za leto 2023 in 2024, pod rubriko razno pa nas je nagovoril predsednik PZS, g. Jože Rovan, čemur je sledila še podelitev Knafelčevih diplom. Markacisti smo tako bili seznanjeni s preteklim delom in okvirnimi načrti za prihodnje leto. Prav tako so nas seznanili z novostmi na področju skrbniške pogodbe z državo, s predlogom za novo obliko usmerjevalnih tabel, ves čas pa je bil poudarek na trajnostnem razvoju našega dela in skrb za naravo ter pridobitvi novih članov v naše vrste, predvsem mladih, saj je povprečna starost markacista kar visoka.

Naj končam s prijaznim vabilom v vrste markacistov vsem, ki imate radi naravo, urejene poti in povezovanja prijetnega s koristnim.

Aleša Leskovar, markacistka PD Slovenska Bistrica